FUNKCIJA ZA PRORACUN KAMATE

double kamata(int datum_od_dan, int datum_od_mesec, int datum_od_godina, int datum_do_dan, int datum_do_mesec, int datum_do_godina, double osnovica)
{
double res=0;
int brojac;
double x;

x = osnovica;

if(datum_od_godina == datum_do_godina) //kamata u istoj godini
{ //if(kamata_u_godini(datum_od_dan, datum_od_mesec, datum_od_godina, datum_do_dan, datum_do_mesec, datum_do_godina, x)==-1) cout<<"kraj";

x = kamata_u_godini(datum_od_dan, datum_od_mesec, datum_od_godina, datum_do_dan, datum_do_mesec, datum_do_godina, x);
if(x==-1){return -1;}
}
else //kamata nije u istoj godini
{
for(brojac=datum_od_godina; brojac <= datum_do_godina; ++brojac)
{
if (brojac == datum_od_godina)//ako je prva, tkzv krnja godina
{
x = kamata_u_godini(datum_od_dan, datum_od_mesec, datum_od_godina, 31, 12, datum_od_godina, x);
if(x==-1){return -1;}

}
else if (brojac == datum_do_godina)// ako je poslednja, tkzv krnja godina
{
//if(kamata_u_godini(datum_od_dan, datum_od_mesec, datum_od_godina, datum_do_dan, datum_do_mesec, datum_do_godina, x)==-1) {cout<<"kraj";break;}
x = kamata_u_godini(1, 1, datum_do_godina, datum_do_dan, datum_do_mesec, datum_do_godina, x);//treci argument obrati paznju! resava godinu!

...
if(x==-1){return -1;}

}
else//ako je neka godina u sredini, CELA je.
{
// if(kamata_u_godini(datum_od_dan, datum_od_mesec, datum_od_godina, datum_do_dan, datum_do_mesec, datum_do_godina, x)==-1) {cout<<"kraj";break;}
x = kamata_u_godini(1, 1, brojac, 31, 12, brojac, x);
...

}
}
}

x=x-osnovica;
return x;

}